RSS

ข้อมูลประวัติ “พระมหาธีรราชเจ้า”แห่งองค์ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

09 Dec

“พระมหาธีรราชเจ้า”แห่งองค์ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักปราชญ์องค์หนึ่ง ที่มีพระปรีชาสามารถในอักษรศาสตร์เป็นเลิศ พระราชนิพนธ์ทุกเรื่องล้วนแฝงไปด้วยคติธรรมตลอดจนข้อเตือนใจต่างๆ ทั้งด้านความสามัคคี ความรักชาติ ความเสียสละ ฯลฯ นับได้ว่ายุคของพระองค์เป็นยุคทองวรรณคดีไทยอีกคำรบหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชสมบัติเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ปีจอ พุทธศักราช ๒๔๕๓ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ รวมพระชนมพรรษา ๔๖ พรรษา เสด็จดำรงราชสมบัติรวม ๑๖ ปี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารได้ทรงออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์เป็นภาษาต่างประเทศ ชื่อ สกรีชโอว์ และออกในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษานั้นด้วย แม้จะเป็นหนังสือเด็ก แต่ใครๆก็ว่าอ่านสนุกและมีคนติดใจมากด้วย
คนเรานั้น เมื่อเป็นอิสระพ้นจากการบังคับ ก็มักจะหันเหไปในทางที่ตนปรารถนาคล้ายกับว่า “ระเบิด” ไปทางใดทางหนึ่ง ผู้ที่ไม่มีใครคอยช่วยเหลือ ช่วยเตือนสติ อาจระเบิดไปในทางที่ยั่วยวนใจ เป็นต้นว่า สุราเคล้านารี อาจแถมการพนันไปด้วย แต่พระองค์ “ระเบิด” ไปในทางวรรณคดี

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครสังคีต เรื่อง “เดอะ กีชา” ของ แฮร์รี กรีนแบงค์ และ ไลออเนล มองตัน เป็นผู้ประพันธ์ดนตรี โปรดทำนอง “แจ๊กส เดอะ บอย” แต่ไม่โปรดคำร้อง พอเสด็จกลับมายังพระตำหนักก็ได้พระราชนิพนธ์คำร้องเสียใหม่ พระราชทานชื่อว่า “จอลลี่ แจ๊ค” ส่วนละครอื่นๆ นั้น ก็มักจะพระราชนิพนธ์บทเสียใหม่แต่ทำนองเดียวกัน การกระทำของพระองค์เช่นนี้เป็นการพัฒนาอย่างหนึ่ง และเป็นการบ้านที่ถวายให้แก่พระองค์ด้วย
ตัวอย่างการพัฒนาของพระองค์ คือ เรื่อง “ลอร์ด เวอร์มอน วี ซี” ของเมวิลล์ วินเซนต์ และเวอร์นอน เรเวน เป็นละครพูด ๒ ฉากสั้นๆ ทอดพระเนตรละครเรื่องนี้ก็เสด็จกลับมาพระราชนิพนธ์เสียใหม่หลายสำนวน จนได้สำนวนที่ ๔ ทรงสร้างสถานการณ์เพิ่มขึ้น ทรงทำให้เป็นละครพูด ๔ ฉาก โดยใช้ชื่อ “พล็อตเตอร์ส แอนด์ วิคติ้มส”แต่น่าเสียดายที่สำนวนที่ ๔ นี้พระราชนิพนธ์ค้างไว้ ไม่เสร็จ

Advertisements
 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: