RSS

ขาแขวนทีวีติดผนัง

t2-5

ขาแขวนทีวีติดผนัง

วันนี้ขอแนะนำให้ท่านได้พบกับมิติใหม่ของการรับชม TV LCD,LED,PLASMA ด้วยอุปกรณ์ขาแขวนทีวีติดผนังติดตั้งทีวี  ที่จะเปลี่ยนทีวีภายในครัวเรือนของท่าน  เสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหรูราที่จะอำนวยความสะดวกเพิ่มความสบายในการรับชมภาพ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่รู้จริงอย่างมืออาชีพของผู้ผลิตขาแขวนทีวีติดผนังรุ่นนี้  ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจใน คุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย สวยงาม มาตรฐานของ ขาแขวนทีวีติดผนัง ตัวนี้ได้  ขาแขวนทีวีติดผนัง  ชิ้นนี้  วัสดุผลิตจากเหล็กกล้ารีดเย็น  โครงสร้างแข็งแกร่ง  แข็งแรง  คงทน  เป็นพิเศษไม่บิดงอ  การทำสีชิ้นส่วน  เป็นชนิดสีฝุ่น  ที่ผ่านการอบสีด้วยความร้อนสูงถึง ( 200°C )   ซึ่งมีเฉดสีที่พ่นชิ้นส่วนเป็นสี  ดำ  บลอนด์เงิน  บลอนด์ทอง  มีเทคนิคการพ่นสีแบบเงาหรือสีด้าน  ส่วนตัวอุปกรณ์ฮาดแวร์ประกอบไปด้วย  น็อต แหวน  พุก  ระดับน้ำฯลฯ  คุณสมบัติเฉพาะข้อมูลทางเทคนิคของขาแขวนทีวีติดผนัง  รองรับการใช้งานกับ ทีวี ทุกรุ่น,ทุกยี่ห้อ  รองรับการใช้งานกับจอมอนิเตอร์  ได้ทุกรุ่นทุกชนิด  รองรับการใช้งานกับทีวี LCD/LED/PLASMA ที่มีขนาดตั้งแต่ (17″ – 22″)  ระยะทีวีห่างจากผนัง(4cm) เมื่อติดตั้งแล้ว  สามารถปรับจอทีวี  มีระยะการปรับ ก้มหรือเงยได้ถึง 20 องศา  สามารถปรับจอทีวี มีระยะการปรับ หมุน ซ้าย-ขวาได้ 180 องศา  สามารถปรับจอทีวี มีระยะการปรับ เอียง ซ้าย-ขวาได้ 60 องศา  สามารถปรับจอทีวี มีระยะการปรับ ยืด เข้า-ออกถึง 90  ถึง  375 มิลลิเมตร  สามารถเก็บสายสัญญาณไว้บริเวณภายในขาแขวนทีวีติดผนัง  นอกจากนี้  ยังสามารถรองรับน้ำหนัก ทีวี LCD/LED/PLASMA ได้สูงสุดถึง15 kg/33 lbs  ซึ่งทานสามารถมั่นใจได้ในความแข็งแรงของขาแขวนทีวีติดผนัง  และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนมีน้ำหนักรวมเพียง     1.4 Kg/3.08 lbs  เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ (Lock) ที่ป้องกัน การหลุดตกหล่นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

ขาแขวนทีวีติดผนังตัวนี้  มีเอกสารประกอบและคู่มืออธิบายวิธีการติดตั้งอย่างละเอียด  สามารถติดตั้งได้ง่ายและสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง  รับประกันสินค้า 1 ปีตลอดการใช้งาน(ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ยึดถือปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน)  หากท่านใดสนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเตอร์เน็ท  หาซื้อขาแขวนทีวีติดผนัง ได้ที่นี่

Advertisements
 
 

Tags:

นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)

นายปรีดี พนมยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2443 ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอกรุงเก่า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายเสียง กับ นางลูกจันทร์ พนมยงค์ สมรสกับท่านผู้หญิง
พูนศุข พนมยงค์
เริ่มการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียน
กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตสยาม เมื่ออายุเพียง 19 ปี
ในปี พ.ศ. 2463 ได้รับทุนไปศึกษาต่อวิชากฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศส โดยศึกษาภาษา
ฝรั่งเศสและความรู้ทั่วไปที่ วิทยาลัยกอง (Lycee Caen) และศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยกอง (Caen)
ได้รับปริญญาทางกฎหมายและได้ “ลิซองซิเอ ทางกฎหมาย” จากนั้นศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปารีส
ได้ดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมาย (Docteur en Droit) ฝ่ายเนติศาสตร์ และประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง
เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปารีส
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ได้รับเลือกเป็นสภานายกแห่งสมาคมนักเรียนไทย
ในประเทศฝรั่งเศส
เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย นายปรีดี พนมยงค์ได้เข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาใน
กระทรวงยุติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2469 แล้วย้ายไปเป็นเลขานุการกรมร่างกฎหมายและเป็นอาจารย์
สอนกฎหมายปกครองในโรงเรียนกฎหมาย จนกระทั่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น
อำมาตย์ตรีหลวงประดิษฐ์มนูธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2472
นายปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลสำคัญในการก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวในครั้งนั้น
ในปี พ.ศ. 2476 ได้ร่างเค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นเสนอรัฐบาล แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบ
และถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ นายปรีดี พนมยงค์ จึงต้องเดินทางออกนอกประเทศ ภายหลัง
เมื่อพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2476 รัฐบาลได้ตั้ง
คณะกรรมการในคณะหนึ่งเพื่อสอบสวนว่านายปรีดี พนมยงค์ เป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ ผลการ
สอบสวนปรากฎว่า นายปรีดี พนมยงค์ ไม่มีมลทิน และนายปรีดี พนมยงค์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ในด้านการศึกษา นายปรีดี พนมยงค์ ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
และดำรงตำแหน่งผู้ประศาสน์การของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นคนแรก
ในขณะที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2484 นายปรีดี พนมยงค์ ถูกกัน
ให้พ้นจากตำแหน่งทางการเมือง และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และในขณะที่
สงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังดำเนินอยู่ นายปรีดี พนมยงค์ ได้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยในประเทศ
ติดต่อประสานงานกับขบวนการเสรีไทยภายนอกประเทศ ภายใต้การนำของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับ ๆ จนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลง นายปรีดี พนมยงค์ ได้รับ แต่งตั้งให้เป็น
รัฐบุรุษอาวุโสและร่วมกับรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ดำเนินการประกาศว่า การที่รัฐบาลไทย
ประกาศสงครามกับอเมริกาและอังกฤษเป็นโมฆะ และได้หาทางผ่อนคลายสัญญาสมบูรณ์แบบ
ที่ผูกมัดไทย เนื่องจากผลของการแพ้สงคราม
นายปรีดี พนมยงค์ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ของไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2489 เนื่องจากรัฐบาลของนายควง อภัยวงศ์ ได้ลาออก ในช่วงที่นายปรีดี พนมยงค์ บริหารประเทศ
อยู่นั้น ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย คือ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ได้เกิดกรณี
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลด้วยพระแสงปืน รัฐบาลถูกโจมตีอย่างหนัก
โดยถูกกล่าวหาว่ารัฐบาลพยายามปิดบังและอำพรางความจริงในกรณีสวรรคต รวมทั้งไม่สามารถ
หาข้อเท็จจริงในการสวรรคตมาแจ้งให้ประชาชนทราบได้ในที่สุดนายปรีดี พนมยงค์ จึงลาออกจาก
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2489
ต่อมาเมื่อนายทหารบกทั้งในและนอกราชการได้ก่อการรัฐประหารรัฐบาลของ
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 นายปรีดี พนมยงค์ ได้หลบหนี
ออกนอกประเทศไปพำนักอยู่ที่มาเลเซีย และได้ลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นเวลาหลายปี ต่อจากนั้นได้ใช้ชีวิตในวัยชราอย่างสงบเงียบที่ประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งถึงแก่
อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวายที่บ้านพักชานกรุงปารีส เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 รวมอายุได้ 83 ปี

 

Tags:

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2448 เวลา 04.00 น.
เป็นโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบกับหม่อมแดง (บุนนาค) สมรสกับท่านผู้หญิง
อุศนา ปราโมช
เริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินี โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ตามลำดับ จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเทร้นท์ ประเทศอังกฤษ
ต่อจากนั้นที่วูซเตอร์ คอลเลจ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้รับปริญญาตรีด้านกฎหมาย
เกียรตินิยมอันดับ 2 จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่สำนักเนติบัณฑิตอังกฤษ ณ สำนักเกรย์อินน์ ลอนดอน
สอบไล่เนติบัณฑิตอังกฤษได้คะแนนยอดเยี่ยม ชั้น 1 จึงได้รับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าแผ่นดิน
อังกฤษ
เมื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทย หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้ศึกษาวิชา
กฎหมายไทย จนกระทั่งได้รับ เนติบัณฑิตไทย และเข้าฝึกงานที่ศาลฎีกาเป็นเวลา 6 เดือน จึงได้
เป็นผู้พิพากษา ต่อมาย้ายไปเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้ช่วยกรรมการศาลฎีกาและผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ตามลำดับ ช่วงหลังของการรับราชการได้ย้ายไปกระทรวงการต่างประเทศ และ
ไดัรับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา
ในปี พ.ศ. 2484 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเข้าสู่ประเทศไทย
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้ประกาศนโยบายเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลในประเทศไทย และได้
รวบรวมคนไทยในต่างประเทศจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับ ๆ โดย
ปฏิบัติการติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตร
เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้เดินทางกลับมารับตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2488
ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ท่านได้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่ง
ครั้งแรกอังกฤษได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ประเทศไทยเป็นเมืองในอาณัติของอังกฤษ แต่หม่อมราชวงศ์
เสนีย์ ปราโมช ได้ดำเนินการเจรจาให้ไทยได้ หลุดพ้นจากการเป็นเมืองในอาณัติได้ และจำเป็นต้อง
ประกาศพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม เพื่อลงโทษผู้นำหรือ หัวหน้ารัฐบาลที่ร่วมก่อให้เกิด
สงครามและต้องเป็นฝ่ายปราชัย ถ้าหากรัฐบาลไม่ตราพระราชบัญญัตินี้ ฝ่ายสัมพันธมิตรก็จะนำตัว
ผู้ต้องหาเป็นอาชญากรสงครามไปดำเนินคดีในต่างประเทศ
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หมุนเวียนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 4 ครั้ง
ซึ่งครั้งสุดท้ายได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519
และพลเรือเอก สงัด  ชลออยู่ รน. ได้จัดตั้งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเข้ายึดอำนาจ
หลังจากพ้นตำแหน่งแล้ว หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ และวางมือจากการเมือง ใช้ชีวิตสงบเงียบตลอดมา และได้ถึงแก่อสัญกรรม
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540  รวมอายุได้ 92 ปีเศษ

 

Tags:

แบตสํารองไอโฟน4S

แบตสํารองไอโฟน4S
โทรศัพท์ตัวล่าสุดที่ได้มีการเปิดตัวมานี้ จากเทคโนโลยีตระกูล i จาก Apple  นั่นก็คือ ไอโฟน4S ซึ่งได้ทำการพัฒนาให้ตอบสนองกับแอพพลิเคชัน  ต่างๆ ได้อย่างมากขึ้น   ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและ เป็นที่น่าจับจองมาก สำหรับคนที่กำลังมองหา Smart Phone  ซักเครื่อง ไอโฟน4S ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณทุกๆคนได้ตัดสินใจซื้อหามาใช้   แต่ว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่า  ไอโฟน4S ตัวนี้ เปลืองแบตเตอรี่มาก  อาจเป็นเพราะขนาดหน้าจอที่ใหญ่และมีการปรับขนาดความคมชัดให้แก่หน้าจอ  ทำให้เวลา ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม  แชท  หรือใช้แอพพลิเคชันต่างๆได้ไม่นาน เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่แสดงอยู่ก็ลดลงไปอย่างน่าใจหาย  แล้วถ้ายังคงเล่นต่อไป  แบตเตอรี่ก็คงหมดเป็นแน่แท้  เพราะฉะนั้นเราจึงมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายดายสำหรับปัญหาจากเรื่องแบตเตอรี่หมดนี้  นั่นก็คือ การใช้แบตสํารองไอโฟน4S นั่นเอง
แบตสํารองไอโฟน4S  วิธีการใช้ง่ายๆก็คือ เราต้องนำเจ้าตัวนี้ ไปชาร์จไฟจากไฟบ้าน เหมือนเราชาร์จโทรศัพท์ แล้วเมื่อเต็มเราก็แค่พกมันไปในทุกๆ ที่ และเมื่อแบตเตอรี่ของ ไอโฟน หมด เราก็เพียงหยิบเจ้าแบตสํารองไอโฟน4Sนี้ขึ้นมาแล้วทำการต่อเข้ากับตัวเครื่องเท่านี้   เราก็สามารถใช้การเจ้า ไอโฟน ได้ตามปกติ  ซึ่งเจ้าแบตสํารองไอโฟน4S  นี้ ถือเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งที่มีวางขายอยู่โดยทั่วไป  อาจถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดี  ฉะนั้นผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายก็ควรที่จะเลือกซื้อเก็บไว้ซักอัน  ราคาก็ไม่แพงมาก เพื่อความสะดวกสบายแก่การใช้งานของตัวเราเอง หาซื้อ แบตสํารองไอโฟน4S ได้ที่นี่
 

Tags:

แบตสํารอง ไอโฟน

แบตสํารอง ไอโฟน
โทรศัพท์ตัวล่าสุดที่ได้มีการเปิดตัวมานี้ จากเทคโนโลยีตระกูล i จาก Apple  นั่นก็คือ ไอโฟน ซึ่งได้ทำการพัฒนาให้ตอบสนองกับแอพพลิเคชัน  ต่างๆ ได้อย่างมากขึ้น   ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและ เป็นที่น่าจับจองมาก สำหรับคนที่กำลังมองหา Smart Phone  ซักเครื่อง  ไอโฟน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณทุกๆคนได้ตัดสินใจซื้อหามาใช้   แต่ว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่า  ไอโฟน ตัวนี้ เปลืองแบตเตอรี่มาก  อาจเป็นเพราะขนาดหน้าจอที่ใหญ่และมีการปรับขนาดความคมชัดให้แก่หน้าจอ  ทำให้เวลา ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม  แชท  หรือใช้แอพพลิเคชันต่างๆได้ไม่นาน เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่แสดงอยู่ก็ลดลงไปอย่างน่าใจหาย  แล้วถ้ายังคงเล่นต่อไป  แบตเตอรี่ก็คงหมดเป็นแน่แท้  เพราะฉะนั้นเราจึงมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายดายสำหรับปัญหาจากเรื่องแบตเตอรี่หมดนี้  นั่นก็คือ การใช้แบตสํารอง ไอโฟน นั่นเอง
แบตสํารอง ไอโฟน  วิธีการใช้ง่ายๆก็คือ เราต้องนำเจ้าตัวนี้ ไปชาร์จไฟจากไฟบ้าน เหมือนเราชาร์จโทรศัพท์ แล้วเมื่อเต็มเราก็แค่พกมันไปในทุกๆ ที่ และเมื่อแบตเตอรี่ของ ไอโฟน หมด เราก็เพียงหยิบเจ้าแบตสํารอง ไอโฟนนี้ขึ้นมาแล้วทำการต่อเข้ากับตัวเครื่องเท่านี้   เราก็สามารถใช้การเจ้า ไอโฟน ได้ตามปกติ  ซึ่งเจ้าแบตสํารอง ไอโฟน  นี้ ถือเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งที่มีวางขายอยู่โดยทั่วไป  อาจถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดี  ฉะนั้นผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายก็ควรที่จะเลือกซื้อเก็บไว้ซักอัน  ราคาก็ไม่แพงมาก เพื่อความสะดวกสบายแก่การใช้งานของตัวเราเอง หาซื้อ แบตสํารอง ไอโฟน ได้ที่นี่
 

Tags:

แบตสํารอง

แบตสํารอง
ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ  กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเพิ่มจากปัจจัย 4 ของการใช้ชีวิตประจำวันไปแล้ว  เพราะว่าในชีวิตของคนเราทุกๆวันนี้  ต้องมีการติดต่อกับผู้คนในแต่ละวัน  จึงมีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน  แต่ปริมาณการใช้ของเจ้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ เจ้าโทรศัพท์มือถือนี้  ถูกจำกัด ด้วยปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกเก็บสะสมไว้ ในแบตเตอร์รี่ของโทรศัพท์แต่ละเครื่องนั้น ๆ  ซึ่งแต่ละรุ่น  ก็จะมีปริมาณไฟที่แตกต่างกันออกไป  หรือ  ลักษณะการชาร์จไฟแต่ละครั้ง ว่าใช้เวลาชาร์จ มาก น้อย ขนาดไหน ก็ส่งผลเวลาในการใช้โทรศัพท์ด้วย   ฉะนั้น เราจะไม่สามรถที่จะกะเกณฑ์ ใดๆได้เลยว่า  แบตเตอร์รี่มันจะหมดเมื่อไหร่  บางครั้งมันอาจจะหมดขณะที่เราจำเป็นต้องใช้มันก็เป็นไปได้
แบตสํารอง เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญ  เพราะอย่างน้อยหากว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ๆอยู่ เกิดหมดขึ้นมา  เราก็สามารถนำแบตเตอร์รี่สำรองขึ้นมาใช้ได้  ถือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต เลยก็ว่าได้  ซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับหม้อแปลงเก็บไฟ ซึ่งเราต้องนำมันไปเสียบชาร์จกับไฟบ้านเหมือนเราชาร์จ โทรศัพท์ปกติแหละครับ  แล้วเมื่อเราชาร์จแล้วก็พกพามันไปที่ได้ก็ได้  และถ้าหาก แบตเตอรี่โทรศัพท์หมดละก็  เพียงหยิบแบตสํารองขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าต่อกับโทรศัพท์มือถือ  เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ต่อไป  ซึ่งเจ้าแบตเตอรี่สำรองนี้  ก็มีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับ  ไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่สำรองสำหรับ Apple ที่สามารถใช้ได้กับ iPod,  iPad, iPhone ทุกรุ่น  หรือจะเป็นแบตเตอรี่สำรองสำหรับ Micro USB ที่สามารถใช้ได้กับ โทรศัพท์ ทุกๆรุ่นที่มีช่องเสียบชาร์จแบบนี้  (BB 8520,BB 9900  ฯลฯ ) เป็นต้น

จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าแบตสํารองนี้ ก็มีความสำคัญและค่อนข้างจำเป็น  สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันเช่นกัน เพราะมันจะช่วยทำให้ชีวิตของเรามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  หาซื้อ แบตสํารอง ได้ที่นี่

 

Tags:

ข้อมูล ขะเจ๊าน้ำ

รูปที่1

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Millettia kangensis   Craib

ชื่อวงศ์ : PAPILIONACEAE

ชื่ออื่นๆ : กระเจาะ ขะเจาะ ขะเจาะน้ำ

ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 8-10 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยเรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 4-6 ซม. ยาว 8-15 ซม. ดอก รูปถั่วสีชมพุ ขนาด 2-2.5 ซม. ออกเป็นช่อตั้ง ตามซอกใบ กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาว 5-8 มม. กลีบกลาง ขนาด 1.5 ซม. กลีบคู่ข้าง รูปขอบขนาน กว้าง 0.5 ซม. ยาว 1.5 ซม. กลีบคู่ล่างยาว 1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน รังไข่รูปขอบขนาน ฝัก แบน รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 5-7 ซม.

การกระจายพันธุ์ : เป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบเฉพาะภาคเหนือ ขึ้นตามป่าริมน้ำที่ระดับความสูง 400-600 เมตร ออกดอกเดือน ม.คง-มี.ค. ติดผลเดือน มี.ค.-พ.ค.

ประโยชน์ : ยอดอ่อนลวกรับประทานกับน้ำพริก

 

Tags: